Gymnazium Na Zatlance

PŮDNÍ VESTAVBA
GYMNÁZIA NA ZATLANCE

Gymnázium Na Zatlance 11 | Praha 5, Smíchov
externě pro Energy Benefit Centre | studie 2011
spolupráce Ing. Lenka Janečková

 
Zadáním projektu bylo navrhnout rozšíření výukových prostor do nevyužívané půdy společně se zateplením nových i stávajících stropů. V návaznosti na to byla navržena i celková reorganizace školy a umístění nového výtahu.

Objekt Gymnázia se nachází na území Prahy 5 na Smíchově. Škola byla postavena v roce 1916. Dvě křídla školy jsou sevřená  ulicemi Na Zatlance a Mrázovka. Severní křídlo lemující ulici Na Zatlance je štítem přimknuto k sousednímu objektu, západní křídlo je částečně zasazeno do svahu a svým štítem se obrací k hotelu Mövenpick a tunelu Mrázovka. Průčelí objektu do ulice kopíruje hranice pozemku. Objekt Půdorysného tvaru písmena „V“ svírá malý, zřídka využívaný dvorek. Blízké okolí tvoří bytové domy, park Mrázovka na JZ,  administrativní budovy Nového Smíchova na V a JV a dopravní uzel u vyústění tunelu Mrázovka na SZ. 
 
Při řešení podkrovních prostor bylo zásadním problémem přivedení denního světla. Obálka budovy je památkově chráněná, do spodní úrovně mansardových střech nebylo možné z architektonických důvodů zasahovat. Přes mezistupně návrhu jsme se nakonec odhodlali k radikálnímu řešení, které v podkroví vytvořilo převýšené prostory s velkorysým ateliérovým prosklením v horních částech mansardových střech. Díky tomu se v interiérech odkryla i zajímavá konstrukce krovu. Navrženo je zde zde celkem 9 specializovaných tříd, 5 kabinetů, relaxační prostory a hygienické zázemí.
 
pudni vestavba Gymnazia Na Zatlance 1.jpg
pudni vestavba Gymnazia Na Zatlance 2.jpg
pudni vestavba Gymnazia Na Zatlance 4.jpg
pudni vestavba Gymnazia Na Zatlance 3.jpg
nadhled J.jpg
pudni vestavba Gymnazia Na Zatlance pudorys.jpg
pohled mrazovka.jpg
pohled zatlanka.jpg
pudni vestavba Gymnazia Na Zatlance 5.jpg
pudni vestavba Gymnazia Na Zatlance 6.jpg
© 2014 VIDA architekti | Liborova 24, 16900 Praha 6
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one